Därför ska svenska energisektorn välja en finsk systemleverantör

Elbristen är ett faktum i delar av Sverige. För att säkra kapaciteten under topplast-timmar ska energiförbrukningen börja mätas timvis, vilket kräver system som kan hantera enorma mängder mätdata. En ny utmaning i Sverige men inte i Finland där lagstiftningen redan länge ställt höga krav på insamling av mätdata. Enerim är marknadsledande systemleverantör i Finland med sin välfungerande standardlösning för energisektorn. Nu gör Enerim entré på svenska elmarknaden, precis då den svenska lagstiftningen börjar driva på.

Enerim har några hektiska år bakom sig då största delen av finska energisektorn har övergått från att installera system på egna servrar till att använda SaaS-lösningar (Software as a service) där de samlar in och hanterar all sina energidata i molnbaserade tjänster. Samtidigt har nya regelverk medfört krav på timmätning och man har infört en nationell datahub.

“Nu är det lugnare i Finland och då kan Enerim fokusera på Sverige som nästa marknad. Finska lagstiftningen ligger fortfarande före den svenska, bland annat när det gäller krav på mätdata, och det har gjort att finska systemleverantörer har jobbat på högvarv för att möta energisektorns behov. I Sverige har det varit rätt stilla, men vi kommer att gå samma väg som Finland och kan använda samma lösningar som de redan utvecklat och testat”, säger Per Malmberg som är Sales Director för Enerim i Sverige.

Systemleverantör
Per Malmberg, Sales Director för Enerim i Sverige.

Mätdata ska inte samlas på hög

I Sverige är det fortfarande många företag som samlar in mätdata om energiförbrukningen månadsvis, eftersom lagen ännu inte kräver tätare intervaller. Ofta samlas datan först i egna servrar för att sedan, kanske under natten, köras över till faktureringssystem och andra integrerade system för behandling.

“Istället kunde mätdatan hämtas i realtid och skickas direkt vidare i systemet, ända fram till faktureringsunderlaget. Då skulle den som skapar finansiella rapporter kunna basera dem på fakta och inte på prognoser, och energibolagets slutkunder skulle få möjlighet – via appar eller mina sidor – att se sin faktiska energiförbrukning och kostnad fram till senaste timmen. Det finns många fördelar med att hantera energidata i realtid”, säger Malmberg.

Låt stånkande servrar gå i pension

Många svenska företag inom energisektorn har redan problem med prestandan i egna servrar och system, dessa räcker knappt till för att sköta faktureringsprocessen. Företagen har  visserligen uppgraderat sina mätdatasystem för att klara dagens volymer, men utrustningen är föråldrad och plattformen otillräcklig. Från och med 1 januari 2025 ska alla mätare i Sverige klara av timmätning, och även vara förberedda för kvartsmätning. Tätare mätintervaller betyder mer data. Om de egna servrarna och systemen stånkar redan nu så lär det inte bli bättre med tiden.

“I mitten av år 2020 vaknade svenska energisektorn upp och insåg att energibehovet kommer att öka dramatiskt. Vi har varit lite bortskämda i Sverige med tillgången på energi, men nu vi har fått vänja oss vid kapacitetsbrist. För att kunna säkra kapaciteten även under dygnets topplast-timmar måste vi kunna förutse topparna, vilket förutsätter att vi har koll på förbrukningen”.

Viktiga system i samma plattform

Orsaken till att Enerim har blivit så populär i Finland är att de har lyckats integrera viktiga system för energisektorn i samma plattform, och de här kommunicerar smidigt med andra integrerade system. Det handlar om system för hantering av energidata och kundinformation.

“Vi skrev om varenda rad kod när vi skapade den här breda plattformen. Den har en realtidsarkitektur som är unik i Norden, både när det gäller stabilitet och skalbarhet. Hela systemet är utvecklat för att kunna ta emot realtidsdata, och hantera den smart så att våra kunder kan utnyttja informationen på bästa möjliga sätt. Det handlar dels om att förenkla egna processer men också om att kunna skapa nya, innovativa tjänster för sina kunder som betjänar allt mer krävande elkonsumenter.”

Bra fotfäste på Sverigemarknaden

Per Malmberg konstaterar att Enerim har fått en riktigt bra start i Sverige med en pågående leverans till en drömkund. Genom att flera olika verksamhetsområden är inkluderade, till exempel fjärrvärme, gashandel och gasnät samt elhandel och elnät, håller Enerim nu på att skapa en väl anpassad plattform för hela den svenska energimarknaden.

”Dessutom baseras implementationen på en tjänstebaserad SaaS-leverans. Det är ännu rätt ovanligt att svenska energibolag uttryckligen ber om det här, så det är ett tecken på att Sverige har vaknat”.

 

Låt oss visa hur du framtidssäkrar ditt energibolag

Boka en demo så berättar vi om fördelarna med våra system. Vi visar hur du kan utnyttja våra lösningar för att förbättra såväl interna processer i ditt företag som servicen för era slutkunder.

Boka Demo