Hantera kundinformation mer effektivt

Samla in och hantera kundinformation på ett smartare sätt, så kan ditt energibolag jobba effektivare och erbjuda bättre service för era kunder. Vi erbjuder system och tjänster för energibolag som vill hantera kunddata i realtid, och automatisera sina kärnaffärsprocesser från mätdata till faktura.

Automatisera processer från mätdata till faktura

Vi erbjuder tjänster genom hela "meter-to-cash" värdekedjan som hjälper dig att automatisera era affärsprocesser. Med våra lösningar kan ditt energibolag hantera processer för abonnemang, försäljning, datautbyte och kundservice på ett snabbt och smidigt sätt.

Hantering av kundinformation

Energibolag behöver kunddata i realtid men realtidsdata kräver moderna system.

Få energibolag har system och servrar som klarar av att samla in och hantera den mängd data som ständigt väller in, och mängden data lär inte minska. Läget är ohållbart, men hos oss på Enerim finns smarta lösningar som gör dig redo för framtidens energimarknad. Alla våra mjukvarulösningar är molnbaserade, skalbara och flexibla för marknadsförändringar.

Molnbaserade system

Molnbaserade system och tjänster, skalbara enligt dina behov. Du samlar ingen kundinformation på egna servrar och behöver inte investera i system som snabbt blir föråldrade.

Kundata i realtid

Kunddata i realtid och smarta lösningar för hantering av kunddata som hjälper ditt energibolag att förbättra kundupplevelsen och utveckla nya produkter. När kunderna ställer frågor om sin elförbrukning och sin kommande faktura finns svaret alltid nära till hands.

Flexibel integration

Möjlighet att integrera med andra system. Våra system och tjänster är utvecklade för att kunna kommunicera med andra system som energibolag använder. Vi har också koll på reglerna kring datautbyte på energimarknaden och den informationen delas automatiskt med rätt mottagare i våra system.

Hög automationsgrad

Enklare interna processer och mindre manuellt rutinarbete. Vi automatiserar kundinformationsprocessen, vilket betyder att du kan sköta kärnfunktioner som avtalsprocesser och fakturering mycket smidigare än förut.

Mjukvarulösningar som gör dig redo för framtidens energimarknad

Med våra mjukvarulösningar EnerimEDM och EnerimCIS kan du skapa effektiva processer från mätare till faktura.

EnerimCIS

Molntjänsten EnerimCIS har utvecklats för hantering av kundinformation och fakturering hos energibolag. Här kan du sköta en rad olika affärsfunktioner, såsom elförsäljning, elnät, värme, kyla, gasförsäljning, gasnät, bredband och vatten samt andra tilläggstjänster.

EnerimEDM

Hantera energidata på ett effektivt sätt i systemet EnerimEDM. I systemet kan du sköta operativa processer i försäljnings-, distributions-, fjärrvärme-, vatten- och gasverksamhet. Systemet ger dig möjlighet att lagra, förädla och förmedla mätdata – vilket betyder att du kan utnyttja den insamlade informationen på bästa möjliga sätt för att kunna erbjuda dina kunder en ännu bättre kundupplevelse.

Kunder

Göteborg Energi valde EnerimCIS

Göteborg Energi valde Enerim som leverantör av ett tjänstebaserat verksamhetsstöd. Det nya avtalet utgör en central pelare i Göteborg Energis ambitiösa långsiktiga digitala strategi och kommer att spela en avgörande roll i koncernens arbete med att bibehålla sin konkurrenskraft.

Öka kostnadseffektiviteten med automatiserade processer

Allt mer information ska hanteras i en allt snabbare takt. Det klarar ditt energibolag genom att automatisera så många processer som möjligt. Då kan ni fokusera på er kärnverksamhet, och satsa på att utveckla marknadens bästa kundservice.

Hantering av kundinformation och avtal

Vi erbjuder omfattande och långt automatiserade molnbaserade tjänster för hantering av kundinformation och avtal. Äntligen slipper du manuellt rutinarbete!

Automatiserad fakturering

Vår faktureringsmotor fungerar i realtid och skapar fakturor dagligen på timseriebasis. När faktureringen automatiseras behövs mindre manuellt arbete vilket betyder att du sparar tid och pengar. När du får faktureringsuppgifter i realtid kan du också optimera kassaflödet och skapa en bättre uppföljning och rapportering.

Automatiserad hantering av fordringar

Vår lösning automatiserar processerna för hantering av fordringar och genererar påminnelser, meddelanden samt begäran om avbrott och inkoppling. Försäljningen och kundservice har tillgång till kundernas betalningsinformation i realtid. Raka rör – inga missförstånd!

Skicka meddelande till oss!

Byt till ett dynamiskt system som öppnar nya möjligheter!

Vi satsar på långsiktiga kundrelationer där vi kan utveckla skräddarsydda systemlösningar och tjänster för våra kunder. Hör gärna av dig om du har frågor, eller boka demo så kontaktar vi dig för att hitta en passande tid. Under demon visar vi hur du som kund kan få ut största möjliga nytta av våra system och tjänster.

  Mer information

  Ville Rasimus, Sales Director

  LinkedIn
  ville.rasimus @ enerim.com

  Per Malmberg, Sales Director Sweden

  LinkedIn
  per.malmberg @ enerim.com