Programvara → EnerimEDM

Effektivt system för hantering av energidata

EnerimEDM är ett system för hantering av energidata, riktat till energibolag. Systemet stöder hanteringen av de operativa processerna i försäljnings-, distributions-, fjärrvärme-, vatten- och gasverksamheter. EnerimEDM genomför på ett effektivt sätt lagring, förädling och förmedling av mätdata.

EnerimEDM är en hållbar lösning för hantering av stora mängder mätdata

Automatisk fjärravläsning (AMR) har lett till att mängden mätdata har mångfaldigats och när man går över till 15 minuters mätperioder kommer mängden data och realtidsbehovet att öka ytterligare.

Lättanvänd

EnerimEDM levereras som en molntjänst och dess funktioner används i användargränssnittet SmartClient eller med webbläsare, utan några program som installeras separat. Processerna i systemet har automatiserats för elmarknadens krav och underlättar användarnas vardagliga arbete.

Hög informationssäkerhet

Systemets informationssäkerhetsnivå ligger på en mycket hög nivå. Användaren kan redigera och granska endast sådan information som han eller hon har behörighet till. Systemet uppfyller även icke-diskrimineringskraven i branschen.

 

Lätt att integrera

Arkitekturen i EnerimEDM gör det möjligt att smidigt ansluta system från tredje parter till systemhelheten i önskad utsträckning. EnerimEDM erbjuder gränssnitt till data i systemet och stöd för externa integrationsplattformar. EnerimEDM har integrerats med de vanligaste fjärravläsnings- och kundinformationssystemen.

EnerimEDM är flexibel och stöder:

 • Alla typer av mätningar oberoende av affärsverksamhet (el, fjärrvärme, vatten, gas)
 • Miljöer med multibolag
 • Tjänstemiljöer
 • Integrationsplattformar
 • Kommande ändringar i branschen, till exempel elmarknadshubbar samt 15 minuters mätperioder
Hantering av energidata
Hantering av energidata

EnerimEDM processer för hantering av energidata:

 • Skalbar molnbaserad lagringslösning
 • 15 min balansavräkning och intervall
 • Kontinuerlig aggregering
 • Rapportering
 • Omfattande datamodell och gränssnitt
 • Validering, bedömning och redigering (VEE) av mätdata
 • Anslutningsbarhet
 • Finlands elmarknadshubb och gas-datahubb
 • Datahubbar i Danmark och Norge för elhandlare
 • eSett
 • Tredje parter/MSCONS
 • Slutanvändarportaler
 • Kundinformationssystem
 • Energianskaffningssystem

Varför EnerimEDM?

Hantering av energidata
Användarorienterad
Hantering av energidata
Hög informationssäkerhet
Hantering av energidata
Lätt att integrera
Hantering av energidata

MER INFORMATION

Per Malmberg, Sales Director Sweden

LinkedIn
per.malmberg @ enerim.com