Våra tjänster → Balanstjänster

Balanstjänster för energibranschen

Balansavräkningsprocessen baseras på formella krav som upprepas regelbundet och kan därför enkelt läggas ut. Med hjälp av vår tjänst kan ni fokusera på er kärnverksamhet och överföra rutinmässiga uppgifter med tajta tidtabeller till våra erfarna experter.

Balanstjänster

Vår balansavräkningstjänst används redan på över 900 000 driftställen.

Balansavräkning och rapportering

Vår tjänst baseras på validerade mätdata från gränspunkter i nätet och interna driftställen. I balansavräkningstjänsten beräknas säljarspecifika summauppgifter, gränspunktssummor i nätet samt förluster i nätet.

 

Resultatdata från balansavräkningen skickas dagligen till balansavräkningsenheten eSett som meddelandekommunikation inom ramarna för balansfönstret. Säljarna får driftställespecifika mätdata för faktureringen.

Visa mera

Balansverifiering och rapportering

Vår balansverifieringstjänst säkerställer att kundfakturering och balansavräkningsdata motsvarar varandra. Säljarens driftställeinformation mottas från nätbolagen eller elmarknadshubben och summauppgifterna från balansavräkningen mottas från säljarens balansansvariga.

 

Systemet jämför dessa uppgifter och skillnader i jämförelsen avslöjar eventuella brister i faktureringen. Tjänsten omfattar även validering av mätdata samt leverans till beställarens system för fakturering.

Våra kunder

Balanstjänster
Elproduktion

En pålitlig balansavräkning av kraftverksnätet är en nödvändig del av elproducenters affärsprocess.

Balanstjänster
Minutförsäljning av energi

Det är viktigt att elförsäljare säkerställer att kundfakturering och balansavräkningsdata motsvarar varandra.

Balanstjänster
Eldistribution

En pålitlig balansavräkning är en väsentlig del av nätinnehavares affärsprocess.

Balanstjänster

Mer information

Jari Mäkitalo, Sales Manager

LinkedIn
jari.makitalo @ enerim.com