Karriärhistoria: Anna, produktchef

Anna anslöt sig till teamet Market Insight & Offering på Enerim i början av januari 2022. ”Som processproduktchef har jag ansvaret för faktureringsprocessen. Till mina arbetsuppgifter hör att definiera vår erbjudande-roadmap, producera produktmaterial, specificera krav och ta fram olika demon och presentationer i kundgränssnittet.” Annas team arbetar aktivt med såväl försäljning, marknadsföring, produktutveckling som support med anknytning till EnerimCIS.

Enerim, eller på den tiden Empower, kände Anna till sedan många år tillbaka. ”På min fösta arbetsplats omfattade våra arbetsuppgifter leverans av olika sorters data till elbolag eller deras outsourcingpartner, och på det viset blev jag bekant med anställda på Empower. Mina erfarenheter under dessa år var mycket positiva beträffande den expertis och attityd som de anställda på Enerim har och det har spelat en viktig roll i mitt eget arbete med mätdata, kvalitetskontroll och säljarens balanstjänster.”

Anna har arbetat länge inom energibranschen. ”Jag började 2005 med back office-uppgifter i ett konsultföretag till energibranschen och därifrån övergick jag senare till portföljförvaltning. År 2009 flyttade jag till Helsingfors för att utföra kvalitetssäkring av mätdata på Fortum Markets och senare var jag processansvarig för faktureringen. Under åren har jag dessutom arbetat i flera projekt (till exempel AMM, NBS), testat system, specificerat nya funktioner och bland annat varit administratör för användningen av Generis-systemet.”

”Energibranschen är stadd i förändring, så det finns mycket arbete som måste göras. Jag fascineras av hur vi genom vårt eget arbete kan ha en positiv inverkan på förändringen inom energibranschen. Till exempel i dag har jag diskuterat med en kund om hur vi kan hjälpa dem att utöka andelen elektroniska fakturor bland deras kunder. Den nyligen införda elmarknadshubben i Finland är ett bra exempel på det samarbete som vi deltar i och som påverkar utvecklingen av elmarknaden. Automation, robotik, dataanalys och utnyttjande av data är sådant som jag tror att vi kommer att jobba med även i framtiden och som intresserar mig.”